Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. NVO darbības atbalsta programmu (turpmāk – DAP) Sabiedrības Integrācijas Fonda padome ir pieņēmusi lēmumu par biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) iesniegtā projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/086 „Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” apstiprināšanu.

Projekta īstenošanas periods: 01.07.2013.- 31.12.2015.

Darbības programmas mērķis: nodrošināt LSK regulāru darbību cilvēktiesību un diskriminācijas mazināšanas jomā, ievērojot LSK darbības pamatprincipus.

Darbības programmas īstenošanas vieta: visa Latvija, jo darbības programmas īstenošanā aktīvi tiks iesaistītas LSK 28 komitejas, LSKJ 19 nodaļas, kas darbojas visos Latvijas reģionos un sekretariāts Rīgā.

Darbības programmas galvenie pasākumi:

1)nepārtraukta LSK darbība, sniedzot atbalstu Latvijas iedzīvotājiem cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālos un veselību veicinošos pasākumus, un diskriminācijas mazināšanas jomā;

2)LSK ārējās komunikācijas pilnveide jaunu biedru un brīvprātīgo piesaistei;

3)LSK kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;

4)LSK jaunatnes nodaļu darbības attīstība cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālo un veselību veicinošo pasākumu īstenošanā, un diskriminācijas mazināšanas jomā;

5)iesaiste konsultāciju / sadarbības procesā ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, lai īstenotu interešu aizstāvību un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī diskriminācijas mazināšanu un ierobežošanu.

 

Darbības programmas plānotie rezultāti:

1)aktīva 28 LSK komiteju un 19 LSKJ nodaļu darbība, sniedzot atbalstu Latvijas iedzīvotājiem cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālos un veselību veicinošos pasākumus, un diskriminācijas mazināšanas jomā;

2)īstenota LSK komunikāciju stratēģija un biedru un brīvprātīgo skaita pieaugums par 3-5%;

3)apmācīti 70 LSK komiteju darbinieki cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;

4)izstrādāta LSK rīcības stratēģija cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;

5)īstenotas vismaz 3 – 5 kampaņas nacionālā un reģionālā līmenī cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā, iesaistot vietējos iedzīvotājus, uzņēmējus u.c. atbalstītājus;

6)apmācīti 75 LSK jaunatnes nodaļu pārstāvji cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;

7)notikušas vismaz 30 konsultācijas (t.sk. dalība darba grupās, sadarbība dažādu pasākumu īstenošanā u.c.) ar valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām.

 „Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.”

Pievienot komentāru

0 / 3000 Simbolu skaita ierobežojums
Tekstam vajadzētu būt no 10-3000 simboliem
noteikumi.

Komentāri

  • Nav komentāru
„Sabiedrības integrācijas fonds e-platformu www.ngolatvia.lv izveidojis projekta „KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI." (līgums Nr. IF/2011/1.a./16) ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu. Par publikāciju saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī katrs lietotājs par savu ievietoto informāciju.”

Mājas lapu izstrādāja RATE Business Solutions
Oktobris 2019
P O T C P S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Pēdējie jaunumi
Pierakstīties jaunumiem