Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta

Nacionālais integrācijas centrs”

 

APMĀCĪBU PROGRAMMAS „STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA” PLĀNS

Mērķi:

Uzlabot valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju speciālistu, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, zināšanas par integrācijas politiku un procesiem, un stiprināt daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru komunikācijas prasmes.

Veicināt dalībnieku izpratni, profesionālo refleksiju un profesionālo pieeju attīstību darbā ar kultūras ziņā atšķirīgiem cilvēkiem, t.sk. veicināt empātiju, pašrefleksiju un situācijas daudzpusīgu analīzi.

Plānotās dienas „TĒMU” kopsavilkums:

1.diena: Kopīgas teorētiskas un praktiskas informatīvās bāzes radīšana. Problēmjomu aktualizācija.

2.diena: Kultūra un kultūrdaudzveidības atklāšana. Dažādības pieredze. Kāpēc Latvijā tas ir aktuāli?

· Ievads. Iepazīšanās. Grupas veidošana

· Dalībnieku izglītības vajadzības un gaidas. Produktīvu apmācību noteikumi.

· Trešo valstu valstspiederīgais Latvijā – infografika, migrācijas un integrācijas procesu apskats.

· Kas es esmu, kas esam mēs? Profesionālā un personiskā izvērtējums starpkultūru komunikācijas kontekstā. Komunikācijas aksiomas, starpkultūru komunikācijas vārdnīcas veidošana.

· Profesionāļu komandu diskusijas- dienas izvērtējums.

· Mākslas filma un tās analīze

· Cilvēks veido kultūru un kultūra veido cilvēku

· Kultūra – grūti definējama un daudzveidīga

· Personiskais un profesionālais satiekas starpkultūru kompetencē: refleksija un savas darbības analīze.

· Dialogs ar kolēģi no trešās valsts. Praktisku situāciju saskarsmē ar trešo valstu valstspiederīgajiem analīze

· Pirmās apmācību daļas izvērtēšana

3.diena: Personiskās kompetences attīstīšana saskarsmē un komunikācijā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

4.diena: Profesionālās kompetences attīstība darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

· Ievads un atskats uz iepriekšējo reizi

· Treniņš par atšķirīgo (Diversity Training), aktualizēt koginitīvās un rīcības kompetences starpkultūras komunikācijas jomā, t.sk. aplūkotas sekojošus aspektus starpkultūru komunikācijas jomā:

* „Svešā” koncepts, stereotipi, aizspriedumi un to ietekme uz starpkultūru komunikāciju,

* Uztvere un interpretācijas iespējas starpkulturālās situācijās.

* Rīcības modeļi Starpkultūras kompetenču attīstībai, pielietošanai un uzlabošanai.

* Simulācijas uzdevums

· Vakara filma

· Ievads un atskats uz iepriekšējo dienu;

· Profesionālās un personiskās dilemmas darbā. Kā ar tām „tikt” galā?!

· Profesionālās vērtības. Profesionālās kompetences un rīcības modeļi darbā ar trešo valstu valstspiederīgiem.

· Funkcijas un lomas. Sadarbība un profesionālais darbs ar klientu

· Ieskats dažādības vadībā

· Sociālā infrastruktūra kā atbalsta modelis sociālā iekļaušanā trešo valstu valstspiederīgiem.

· Izvērtēšana un apliecības

 

  1. DIENA

 10.30 - 11.00

 

Ierašanās, reģistrēšanās, kafija

11.00 - 12.00

12.00 - 13:30

Ievads, grupas veidošana

Dalībnieku vajadzības un kompetenču noskaidrošana.

Profesionāls pašvērtējums

13.30 - 14.30

Pusdienas

14.30 - 16.00

Ievads tematikā (definējumi un skaidrojumi). Kas ir Eiropas trešo valstu valstspiederīgais? Migrācijas procesi un integrācijas politika.

16.00 - 16.30

Kafijas pauze

16.30 - 18:20

Komunikācija kultūru satikšanās situācijā. Neverbālās komunikācijas nozīme, komunikācijas aksiomas. „Starpkultūru komunikācijas vārdnīca” - grupu aktivitāte

18.20 - 19.00

Dalībnieku iespaidi un pārdomas: dienas darba izvērtējums

19:00 - 20:00

Vakariņas

20:00 - 22.00

Mākslas filma

 

  1. DIENA

 8.00 - 9.00

 

Brokastis

9.00 - 11.00

Atskats uz iepriekšējo dienu un ievads tēmā

Cilvēks veido kultūru un kultūra veido cilvēku.

11.00 - 11.30

Kafijas pauze

11.30 - 13.00

Kultūra veido cilvēkus! Mūsu līdzības ir atšķirīgas. Kultūra – grūti definējama un daudzveidīga. Kultūrkompetence: vai man tā piemīt?

13.00 - 14.00

Pusdienas

14.00 - 15.30

Kā jūtas trešās valsts valstspiederīgais Latvijā? Kā atbrīvoties no aizspriedumiem un īstenot kultūrsensitīvu pieeju klientam.

15.30 - 15.50

Kafijas pauze

15.50 - 16.30

Dienas apkopojums un izvērtējums

 

  1. DIENA

10.30 - 11.00

Ierašanās, reģistrēšanās, kafija

11.00 - 11.30

Ievads, atskats uz iepriekšējo reizi

11.30 - 13.00

Diversity training (daudzveidības apmācības) – starpkultūru tikšanās izaicinājums

Es un citi, pazīstams un svešs” - „Svešā” koncepts, stereotipi, aizspriedumi un to ietekme uz starpkultūru komunikāciju.

13.00 - 14.30

Pusdienas

14.00 - 16.00

Uztvere un interpretācijas iespējas starpkulturālās situācijās

16.00 - 16.30

Kafijas pauze

16.30 - 19.00

Rīcības modeļi starpkultūru kompetenču attīstībai, pielietošanai un uzlabošanai

Simulācijas uzdevums

19.00 - 20.00

Vakariņas

20:30 - 22.30

Vakara filma

 

  1. DIENA

 8.00 - 9.00

 

Brokastis

9.00 - 11.00

Atskats uz iepriekšējo dienu un ievads tēmā.

Profesionālās un personiskās dilemmas darbā. Kā ar tām „tikt” galā?!

11.00 - 11.30

Kafijas pauze

11.30 - 13.00

Profesionālās vērtības. Profesionālās kompetences un rīcības modeļi darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem

13.00 - 13.30

Pusdienas

13.30 - 15.00

Funkcijas un lomas. Sadarbība un profesionālais darbs ar klientu.

Ieskats dažādības vadībā

Sociālā infrastruktūra kā atbalsta modelis trešo valstu valstspiederīgo sociālajā iekļaušanā

15:00 - 15:10

Kafijas pauze

15:10 - 16.00

Apmācību izvērtēšana un atgriezeniskā saite

Apliecības

 

Informācija ir sagatavota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmasgranta līguma Nr. IF/2012/1.b/1 ietvaros par projekta „Nacionālais integrācijas centrs" īstenošanu

 

Pievienot komentāru

0 / 3000 Simbolu skaita ierobežojums
Tekstam vajadzētu būt no 10-3000 simboliem
noteikumi.

Komentāri

  • Nav komentāru
„Sabiedrības integrācijas fonds e-platformu www.ngolatvia.lv izveidojis projekta „KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI." (līgums Nr. IF/2011/1.a./16) ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu. Par publikāciju saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī katrs lietotājs par savu ievietoto informāciju.”

Mājas lapu izstrādāja RATE Business Solutions
Decembris 2019
P O T C P S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pēdējie jaunumi
Pierakstīties jaunumiem