Šā gada 22. martā Sabiedrības integrācijas fondā notika pirmā fokusgrupas diskusija ar trešo valstu valstspiederīgo un valsts institūciju pārstāvju piedalīšanos. Diskusijā tika skartas tādas tēmas kā veselības aprūpe, izglītības pieejamība, latviešu valodas apguves iespējas, nodarbinātība un citi.

 

Diskusijā piedalījās Gruzijas, Ēģiptes, Krievijas, Uzbekijas un Ukrainas pilsoņi, kas šobrīd dzīvo Latvijā, kā arī Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nacionālā veselības dienesta, Latviešu valodas aģentūras, biedrības „Patvērums Drošā māja"" pārstāvji.

 

Diskusijas gaitā trešo valstu valstspiederīgajiem bija iespēja apmainīties ar savu pozitīvo un negatīvo pieredzi uzsākot dzīvi Latvijā, kā arī uzdot klātienē risināmos jautājumus attiecīgo institūciju pārstāvjiem. Asas diskusijas izvērtās par veselības aprūpes pieejamību trešo valstu valstspiederīgajiem ar termiņuzturēšanās atļaujām.

 

Tika diskutēts par gadījumiem, kad Krievijas pilsone un Ēģiptes pilsonis personīgi saskārušies ar situācijām, kad tiem ir atteikta medicīniskā palīdzība. Tika arī uzsvērts kad bieži vien nav pieejama informācija par maksas ģimenes ārstiem.


Skaidro PMLP pārstāve I. Fjodorova: "Ārzemnieks ir tiesīgs ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā, ja viņam ir derīga veselības apdrošināšanas polise, kas garantē ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijas Republikā, ieskaitot nogādāšanu atpakaļ ārzemnieka mītnes zemē viņa smagas slimības gadījumā. Gadījumus, kad ārzemnieks drīkst ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā bez veselības apdrošināšanas polises nosaka Ministru kabinets.
Saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumu Nr. 591 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi" 3.1. apakšpunktu ārzemnieks, kurš pieprasa pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, drīkst ieceļot un uzturēties Latvijas Republikas teritorijā bez polises.


Šo noteikumu 6.punktā ir norādīti kādi pakalpojumi saistībā ar veselības aprūpi, ir jāgarantē polisei:


1. Neatliekamā medicīniskā palīdzība;
2. Dzīvībai vai veselībai bīstama kritiska stāvokļa ārstēšana stacionārā;
3. Transportēšana uz tuvāko ārstniecības iestādi, kurā sniedz 1. un 2.punktā minētos pakalpojumus;
4. Transportēšana nogādāšanai atpakaļ mītnes zemē smagas slimības vai nāves gadījumā."

 

Diskusijas sadaļā par izglītības pieejamību trešo valstu valstspiederīgo bērniem izvērtās diskusija par šo pilsoņu tiesībām izvēlēties saviem bērniem piemērotāko skolu.
Skaidro Liesma Ose, Izglītības un zinātnes ministra padomniece sabiedrības integrācijas jautājumos: "Tā bija senāk, kad šo pilsoņu bērniem Rīgā, ieteica apmeklēt Rīgas 15. vidusskolu, kur mācības notiek bilingviāli. Šobrīd vecāki var izvēlēties jebkuru skolu un vecākiem ir iespēja atteikties, uzstājot, ka vēlas, lai bērns iegūtu izglītību latviešu valodā. Patlaban ir iespēja Izglītības un zinātnes ministrijas telpās, Vaļņu ielā, 1. stāvā, Izglītības informācijas centrā, doties pie individuāla konsultanta, kas palīdzēs izvēlēties skolu, saskaņā ar bērna interesēm."

 

Par latviešu valodas apguves kursiem klātesošo domas dalījās. Trešo valstu valstspiederīgie uzskatīja, ka informācija par kursiem nav pieejama, jo viņi pārsvarā šo informāciju iegūst no draugiem un paziņām.


Latviešu valodas aģentūras pārstāve Ē. Pičukāne informēja: " Latviešu valodas kursi šobrīd ir pieejami ļoti plaši, arī informācija internetā ir pieejama. Nereti kursu organizatoriem rodas situācija, ka nevar nokomplektēt kursus dalībnieku nepietiekamības dēļ. Tāpat informāciju par kursiem var iegūt Nacionālā integrācijas centra mājas lapā www.integration.lv. Savukārt "Saziņas tilts" mājas lapā www.sazinastilts.lv ir daudz materiālu kā mācīties latviešu valodu bez maksas – tajā pieejamas gan filmas, gan citi izglītojoši materiāli.

 

Lai apskatītu šī pasākuma galeriju, nospiediet uz zemāk pievienotā attēla.

 

Marts 22, 2013
by NGO Latvia
(0) Votes

Pievienot komentāru

0 / 3000 Simbolu skaita ierobežojums
Tekstam vajadzētu būt no 10-3000 simboliem
noteikumi.

Komentāri

  • Nav komentāru
„Sabiedrības integrācijas fonds e-platformu www.ngolatvia.lv izveidojis projekta „KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI." (līgums Nr. IF/2011/1.a./16) ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu. Par publikāciju saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī katrs lietotājs par savu ievietoto informāciju.”

Mājas lapu izstrādāja RATE Business Solutions
Novembris 2019
P O T C P S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pēdējie jaunumi
Pierakstīties jaunumiem