EKSKURSIJA UZ RĪGU 

Izbraukšana: 12. jūlijā plkst. 715 no Garās ielas 9, Valmierā

 

Līdzi jāņem pase 

 

Programmā:

C Saeimas nams

C TV tornis

C Botāniskais dārzs

C Brauciens ar kuģīti pa pilsētas kanālu

Dalības maksa 12,- Ls (lūgums samaksāt līdz 21.jūnijam, vai 8., 9. jūlijā pie dežuranta)

 

Sīkāka inf.  27198983

„Sabiedrības integrācijas fonds e-platformu www.ngolatvia.lv izveidojis projekta „KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI." (līgums Nr. IF/2011/1.a./16) ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu. Par publikāciju saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī katrs lietotājs par savu ievietoto informāciju.”