Nosaukums: Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne”

 

 

 

 

 

Misija: Mēs esam tik dažādi, bet mūs vieno kopīgs mērķis!

Darbības joma: Sociālā palīdzība, izglītība, kvalitatīva brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem.

Mājas lapa:  http://www.redcross.lv un www.lskj.lv 

Twitter konts: Twitter.com/lskj 

Darbojas kopš:  1922. gada 

 

Sniegtie pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem: Valodu kursi, izglītojošās ekskursijas, darba prakses, mentoru programmas, starpģimeņu tikšanās aktivitātes.

Šobrīd:  Brīvprātīgais darbs, humānās palīdzības punkti, veselības istabas, bezmaksas karjeras konsultanta un psihologa konsultācijas, bērnu dienas centrs, bērnu nometnes.

 

Kā aizsākās Jūsu organizācijas sadarbība ar trešo valstu valstspiederīgajiem?

Sadarbība aizsākās, plānojot un īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Iepazīsties, tā ir mūsu Latvija un mēs lepojamies ar tās valodu un kultūru!”, kad mēs uzrunājām un apzinājām trešo valstu valstpiederīgos,  kuri vēlētos piedalīties projekta aktivitātēs un iepazināmies ar viņu vajadzībām un iespējām Latvijā.

Kādus Jūs saredzat  trešo valstu valstspiederīgo lielākos izaicinājumus Latvijā - gan sadzīviskā, gan valstiskā līmenī? 

Pirmkārt, nepietiekamās latviešu valodas zināšanas, otrkārt, paziņu/ draugu trūkums, treškārt, grūtības atrast darbu. 

Kādus risinājumus saskatiet šiem izaicinājumiem?

Kā risinājums mēs redzam:

  • valodas apmācības;
  • integrācijas aktivitātes – ekskursijas, darbnīcas, nometnes;
  • starp ģimeņu tikšanās pasākumi;
  • mentoru programmas;
  • darba prakses iespējas. 

Vai Jūsu organizācijai ir pieredze trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšanā brīvprātīgajā darbā?

Jā, integrācijas projekta „Iepazīsties, tā ir mūsu Latvija un mēs lepojamies ar tās valodu un kultūru!” ietvaros, mēs nodrošinājām 10 trešo valstu valstpiederīgajiem darba praksi biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienībās. Darba praksi bija iespēja iegūt gan humānās palīdzības punktā, grāmatvedībā, veselības istabās, gan organizējot bērniem pasākumus. 

Vai, Jūsuprāt,  Latvijā dzīvojošiem (studējošiem u.c.) ir atšķirīgas problēmas/izaicinājumi nekā citās Eiropas Savienības valstīs dzīvojošiem? Kādas tās būtu?

Galvenokārt, tas ir nepietiekamais valsts atbalsts  un neregulāras integrācijas aktivitātes.

Kādi ir Jūsu novērojumi un pieredze  saistībā ar Latvijas sabiedrības attieksmi pret iebraucējiem?

Mūsu pieredze rāda, ka trešo valstu valstspiederīgie ir atsaucīgi, viņiem ir vēlme iepazīties un uzzināt vairāk. Tomēr ņemot vērā, ka tiem bieži vien nav pietiekošas valodu zināšanas, viņi bieži vien ir nepārliecināti un jūtas nedroši par sevi. 

Vai kādam trešo valstu valstspiederīgajam, ar ko esat sadarbojušies ir bijusi saskarsme ar atšķirīgu attieksmi, varbūt pat diskriminācijas gadījumiem? 

Nē, ar šādiem gadījumiem neesam sastapušies. 

Ko mēs, Jūsuprāt, varētu mācīties no citu valstu cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā?

Mēs varētu mācīties apņēmību un uzņēmību, būt gataviem mainīt lietas, dzīves vietu un pašiem sevi. 

Trīs lietas, ko  Jūs ieteiktu  trešo valstu valstspiederīgajiem, kas plāno drīzumā ierasties Latvijā vai ir tikko ieradušies Latvijā?

Vispirms jau – pirms ierašanās sākt mācīties latviešu valodu, būt drosmīgiem, meklēt un atrast savu vietu Latvijā! 

Kāda ir Jūsuprāt nevalstiskā sektora (NVO)  loma iebraucēju integrācijā Latvijā?

NVO ir nozīmīga loma valodas mācīšanā un integrācijas pasākumu organizēšanā, kā arī sociālo pakalpojumu sniegšanā.

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Finansējums piešķirts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%). Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.

Jūnijs 29, 2012
by NGO Latvia
(0) Votes

Pievienot komentāru

0 / 3000 Simbolu skaita ierobežojums
Tekstam vajadzētu būt no 10-3000 simboliem
noteikumi.

Komentāri

  • Nav komentāru
„Sabiedrības integrācijas fonds e-platformu www.ngolatvia.lv izveidojis projekta „KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI." (līgums Nr. IF/2011/1.a./16) ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu. Par publikāciju saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī katrs lietotājs par savu ievietoto informāciju.”

Mājas lapu izstrādāja RATE Business Solutions
Decembris 2019
P O T C P S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pēdējie jaunumi
Pierakstīties jaunumiem