Nosaukums: Biedrība „ Risinājumu darbnīca”

Mērķi: Aicināt kopā lēmumu pieņēmējus un tos, uz kuriem šie lēmumi – projekti, likumdošana, politika, pakalpojumi - attiecas. Rosināt un atbalstīt sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā vietējā, valsts un ES līmenī.

Darbības joma: Sabiedrības iesaiste, politikas analīze; dialogs starp varu un cilvēkiem.

Mājas lapa: www.workshopofsolutions.com 

Darbojas kopš: 2009. gada

Sniegtie pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem: Integrācijas politikas analīze, Izglītība un informācija par dzīves vidi Latvijā studentiem, trešo valstu valstspiederīgajiem; izglītība un metodiskie materiāli studentu asociācijām darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; diskusiju organizēšana; problēmjautājumu analīze un komunicēšana valsts institūcijām.

 

Kā aizsākās Jūsu organizācijas sadarbība ar trešo valstu valstspiederīgajiem? 

Impulsu darbam ar šo mērķa grupu deva ideju ģenerēšana, atsaucoties uz projektu konkursiem. Tā kā mums visiem biedriībā ir pieredze, studējot citās valstīs, izvēlējāmies strādāt tieši ar studentiem. Mēs meklējām sadarbību ar visām Latvijas augstskolām un rezultātā „Risinājumu darbnīcas” projektos ir piedalījušies studenti no ļoti dažādām valstīm, tai skaitā,  Gruzijas, Nigērijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Kirgizstānas u.c.

Kādus Jūs saredzat trešo valstu valstspiederīgo lielākos izaicinājumus Latvijā - gan sadzīviskā, gan valstiskā līmenī? 

Nepietiekamas zināšanas par Latviju un tās iedzīvotājiem, dzīvi Latvijā pirms ierašanās, nepamatotas gaidas. No otras puses – tieši un netieši šķēršļi no valsts, augstskolu un uzņemošās sabiedrības puses. Piemēram, ne visās augstskolās mācību darbs un brīvā laika aktivitātes, sadzīve, tai skaitā, kopmītņu iekārtojums, ļauj ārvalstniekiem integrēties latviskā vidē. 

Kādus risinājumus saskatiet šiem izaicinājumiem?

Latvijas diplomātisko dienestu un augstskolu darbs veicinot informācijas izplatīšanu pirms ārvalstnieks ierodas studēt. Augstskolu un politikas veidotāju biežāka komunikācija ar ārvalstu studentiem, viņu vajadzību uzklausīšana. Vietējo studentu iedrošināšana kopīgām aktivitātēm ar ārvalstniekiem.

Vai Jūsu organizācijai ir pieredze trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšanā brīvprātīgajā darbā?

Studenti bija ļoti atsaucīgi un projektu ietvaros piedalījās informatīvā materiāla izstrādē studentiem, kā arī vadīja sadraudzības vakaru. 

Vai, Jūsuprāt,  Latvijā dzīvojošiem (studējošiem u.c.) ir atšķirīgas problēmas/izaicinājumi nekā citās Eiropas Savienības valstīs dzīvojošiem? Kādas tās būtu?

Studenti kā lielāko izaicinājumu minēja aukstās ziemas Latvijā. Zemais ārvalstnieku skaits un vēsturiski veidojusies plaisa starp latviešu un krievu izcelsmes iedzīvotājiem daļai jauniebraucēju rada grūtības adaptēties, Arī krievu valodas „dīvainais” statuss sadzīvē un akadēmiskajā vidē no vienas puses traucē studentu plūsmu no bijušās PSRS valstīm, no otras – liedz veidot integrējošu mācību un sadzīves vidi latviešu un ārvalstu studentiem. 

Kādi ir Jūsu novērojumi un pieredze  saistībā ar Latvijas sabiedrības attieksmi pret iebraucējiem?

Manuprāt, nav īpaši atšķirīga attieksme, kaut ari dažkārt iebraucēji šķiet eksotiski un ir interese viņus pavērot ciešāk. Bija vērojama arī latviešu studentu nepārliecinātība par sevi – piemēram, savām svešvalodas zināšanām, kas liek norobežoties tikai latviskā vidē. 

Vai kādam trešo valstu valstspiederīgajam, ar ko esat sadarbojušies ir bijusi saskarsme ar atšķirīgu attieksmi, varbūt pat diskriminācijas gadījumiem? 

Studenti minēja gadījumu, kad Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde atteikusi palīdzību, jo tumšādainam jaunietim nav bijusi līdzi apdrošināšanas polise. Kāda studente dalījās pieredzē par dzīvokļa izīrētājiem – kad pa telefonu bijusi jau panākta vienošanās par dzīvokļa izīrēšanu, meitene, ieradusies pie namīpašnieka, bet viņš, atvēris durvis un ieraudzījis, ka meitenei ir tumša ādas krāsa, .atteicis darījumu, nemaz neielaižot meiteni dzīvoklī un neuzsākot tālāku sarunu.

Ko mēs, Jūsuprāt, varētu mācīties no citu valstu cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā?

Iebraucēji ir tikpat dažādi kā vietējie cilvēki. Un katrs tuvāk iepazītais cilvēks mums ko var iemācīt. No mūsu projektos sastaptajiem studentiem varēja mācīties māku atrast „savējos” svešā vidē, adaptēšanās spēju, lepnumu par savu izcelsmes zemi.

Trīs lietas, ko  Jūs ieteiktu  trešo valstu valstspiederīgajiem, kas plāno drīzumā ierasties Latvijā vai ir tikko ieradušies Latvijā?

Ziemā paņemt tiešām siltas drēbes. Latvijā vairums uzrakstu ir latviešu valodā – zinot tikai krievu vai tikai angļu valodu, var gadīties grūtības saziņā sadzīves situācijās. Ieskatīties materiālā „Kompass dzīvei Latvijā” un citos, kas var palīdzēt sagatavoties dzīvei svešumā.

Trešo valstu valstspiederīgo atsauksmes par „Risinājumu darbnīca” sniegtajiem pakalpojumiem:

Piedāvājam ielūkoties sociālās vietnes Facebook diskusijās: https://www.facebook.com/groups/215856911760243/

Kāda ir Jūsuprāt nevalstiskā sektora (NVO)  loma iebraucēju integrācijā Latvijā?

Ņemot vērā finansējuma fragmentāro raksturu un nepastāvīgumu, NVO ir vienas no retajām organizācijām, kas spēj šim ritmam pielāgoties.

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Finansējums piešķirts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%). Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.

Jūnijs 27, 2013
by NGO Latvia
(2) Votes

Pievienot komentāru

0 / 3000 Simbolu skaita ierobežojums
Tekstam vajadzētu būt no 10-3000 simboliem
noteikumi.

Komentāri

  • Nav komentāru
„Sabiedrības integrācijas fonds e-platformu www.ngolatvia.lv izveidojis projekta „KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI." (līgums Nr. IF/2011/1.a./16) ietvaros ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu. Par publikāciju saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī katrs lietotājs par savu ievietoto informāciju.”

Mājas lapu izstrādāja RATE Business Solutions
Decembris 2019
P O T C P S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pēdējie jaunumi
Pierakstīties jaunumiem