Viegli lasīt

Mājas lapas www.ngolatvia.lv uzdevums ir trešo valstu valstspiederīgajiem vienkāršā veidā iegūt  informāciju par nevalstiskajām organizācijām (NVO).

Mājas lapa dos iespēju iesaistīties NVO darbībā, uzzināt par to jaunumiem un padarīto līdz šim.

Šeit varēs arī uzzināt praktisku un noderīgu informāciju trešo valstu valstspiederīgajiem, ierodoties uz dzīvi Latvijā.

Mājas lapa būs laba iespēja atrast informāciju par NVO, kuras jau strādā ar cilvēkiem, kas nesen iebraukuši Latvijā.